Balanspunkter 2014-05-09Livet är fullt av balanspunkter. Ett julevangelium som aldrig kommer att publiceras.

Balanspunkter
 

Livet är fullt av balanspunkter. Tänk på gungbrädan. När den är i horisontalläge samverkar den perfekt med sitt underlag. Jag tror att det gäller att hitta balanspunkterna i livet för att få fria flöden för vårt skapande. När saker och ting balanserar är vi i både harmoni och energi, ingenting finns som hindrar eller håller tillbaka. Att vara i balanspunkten är det högsta sinnestillståndet. Kanske är det gud?

 

Där ligger en fiol. Vad representerar fiolen när den ligger där på golvet? Förnuftsmässigt vet vi att det är ett instrument som man kan utvinna musik ur. Men kan den spela själv? Nej, fiolen är bara ett medium. Om den kan ge ifrån sig skön musik, det beror på mig – om jag har hittat dess magiska balanspunkter. 

 

Men balanspunkten kan inte existera utan motkraft. Vad allt handlar om är att man måste lära sig känna motkrafterna i fiolspelet liksom i livet för övrigt. Man måste så att säga vara väl jordad, ha en grund att stå på för att vara trovärdig. Annars blir allt bara slafsigt.

 

Man måste lära sig massor av tekniska detaljer om fiolen och stråken för att få ett musikaliskt språk.

 
Här är några:
 

Nyckelbenet är den första balanspunkten. Här ska fiolen vila, som en gungbräda. Att höja axeln eller att klämma till med hakan är som att tvinga fiolen på plats.

 

Stråkens balanspunkt är viktig att känna till, här är den som lättast och det går åt minst energi att spela kring denna punkt.

 

Titta hur jag håller stråken. Lillfingret balanserar pekfingret i stråkhanden.

 
Stråken har två motkrafter: strängarna och tummen. 
 

Tumme och pekfinger är varandras motkrafter och ska alltså uppnå en balans sinsemellan.

 

När balanspunkterna är funna kan den musikaliska förlossningen ske - en låt får liv.

 
Och ett Jesusbarn är fött.
 
 
 
Karin
 
julen 2013
 
 
 
<<< Tillbaka till rubrikerna

 

aktuellt Mitt livs historia reportage Skrivaretjänster