Den inre kompassens makt - en förändringsfilosofi 2014-05-08En bok som tar sig an den mänskliga förändringströgheten och konsten att hantera förändringar. Författarporträtt

Porträtt/bokanmälan ”Den inre kompassens makt”. 140414
 
Att vara eller att växa – det är frågan
 

När du ställs inför en förändring, hur brukar du reagera då? Tillhör du dem som reflexmässigt ryggar och känner obehag och tänker att man vet vad man har men inte vad man får. Då är du i gott sällskap. Det gör nio av tio. Bara en på tio sägs bli nyfiken på de eventuella möjligheterna med förändringen.  

Nu har boken kommit som tar sig an den mänskliga förändringströgheten och konsten att hantera förändringar. ”Den inre kompassens makt – en förändringsfilosofi” är författad av coachen och förändringsledaren Morgan Borg. Filosofin går ut på att människor behöver utveckla inre tumregler som kan ge vägledning vid vardagens många krav på förändring. 

Morgan Borg har sitt säte i Hovås utanför Göteborg, i ett vitt New England-hus med liggande panel och två flyglar. Först uppför en liten asfalterad backe, sedan några trappsteg till. Den högra flygeln är inredd för att möta människor med förändringsrelaterade problem. Ljuset är milt, soffan är soft. Det första blicken möter är två stora affischer. Den ena föreställer Muhammad Ali som, fortfarande med beslutsamhet på läpparna, ser sin knockade motståndare Sonny Liston i ögonen. Den andra bilden illustrerar ett vägmärke med pilar åt olika håll: ”Feelings” ”Openness” ”Truth” ”Choise”. Den som tagit till sig filosofin i ”Den inre kompassens makt” och gjort de individuella övningarna, kommer att förstå. Människors förändringsvilja bygger på att de vet var de står och åt vilket håll de vill styra sina liv.

 - Så här mycket brukar jag aldrig prata själv, säger Morgan Borg när han länge och näst intill euforiskt berättar om den inre kompassens makt över människor. Jag är den som egentligen brukar vara tyst och lyssna, fortsätter han.

Fast, inte sparar han med orden. Skickar papper gör han och följer upp. Känslan är att Morgan Borg är supereffektiv och vet vart han vill. Har han bestämt sig för att ge ut en bok, så tycks allt ske med intensiv energi. Nästa bok ligger redan i pipeline, en fallstudie av ett integreringsprojekt vid Pfizer i Strängnäs. ”Så skapades en kultur värd 1,5 miljarder SEK!” är titeln.

Morgan Borg är född i Lysekil och började sin karriär 1980 som chef för rehabiliteringssektionen på Försäkringskassan i Uddevalla. Han var då 22 år. Det handlade om coaching redan då, berättar han, att motivera långtidssjuka och förtidspensionärer att ta klivet in i arbetslivet igen. Men att både vara den som beslutade om ersättning och rehabilitera individen, det fungerade dålig. Efter sju år hoppade han av för att jobba renodlat med coaching i egen regi.  

- Jag är tacksam mot de långtidsjuka. De lärde mig vilka starka processer som förändringar kan sätta igång. 

 

Varför behövs din nya bok?

- Vi lever i sekundsnabba flöden med information som kan förändra statsskick på några dagar och förändra de globala finansiella marknaderna ännu snabbare. Risken finns att vi blir fartblinda om vi inte stannar upp och reflekterar över oss själva och våra beteenden. Jag har hittat en mycket enkel modell för folk att klargöra sina värderingar och bli medvetna om sin integritet. Boken behövs för att ge dig verktyg att snabbt kunna värdera en situation och fatta beslut.

Beskriv den inre kompassens makt.

- Du får en riktning i livet. Modellen går ut på att först skapa en stadig plattform att stå på. Du tar personlig ställning till frågor om människosyn, moral och etik. När kraften kommer från ditt innersta är du genuin. Du uppfattas som trovärdig. 

Mycket kretsar kring känslornas betydelse i din bok.

- Ja. Det är när vi möter ledare som har modet att våga visa sina känslor som vi tar in deras budskap. Det är sådana personer som vi uppfattar som genuina, som en av oss – därför att de har förmågan att tala till människors innersta kärna.

Vad säger du till dem som tycker att det här är flum?

- De flesta brukar tycka att det är flum omedelbart, tills de fattar skillnaden mellan beslut och beslut. Visst är det viktigt med aktivitetsplaner men för att det första steget till förändring ska tas, krävs engagemang på både det intellektuella och emotionella planet. Det är min övertygelse och den har stöd i den senaste forskningen om spegelneuroner.

Vad är spegelneuroner?

- Spegelneuronerna avslöjar våra hemligheter. Forskning under det senaste decenniet har funnit ett område i hjärnan som kan avläsa en annan människas tankar, känslor och avsikter, helt oberoende av det medvetna tänkandet. Våra blickar möts och vi vet blixtsnabbt var vi har varandra. Det är nedärvt. Kartläggningen av spegelneuronerna räknas som århundradets upptäckt.Vi har fått vetenskapliga bevis för det som de flesta av oss har förstått existerar, nämligen intuitionen. 

Hur kopplar du ihop detta med förändringslusten?

- De nya kunskaperna är en nyckel i förändringsarbetet därför att intuitionen kan leda oss fel. Om man inte har koll på sin historia och vet vem man är, då är risken stor att rädslor från tidigare misslyckande får mig att tolka situationen utifrån just tidigare erfarenheter.Spegelneuronerna förklarar till exempel varför ledningen i en organisation inte kan förmedla en vision som de inte själva tror fullt ut på. Folk tittar i golvet och känner sig kritiserade. 

 

 ”Den inre kompassens makt” är en handbok i konsten att hantera förändringar. Det är en modig bok som tar sikte på de djupt mänskliga och svåråtkomliga krafterna i förändringsprocesser. Författaren Morgan Borg sammanför handgripligen erfarenheter från sina 30 år i branschen med aktuella och spännande forskningsrön. Resultatet är ett nytt redskap till nytta för både enskilda personer och organisationer. Som läsare får man en önskan att utveckla sin egen inre kompass och bli den helgjutna människa som vår föränderliga värld behöver.

Att vara eller att växa? Det är frågan som diskuteras i ”Den inre kompassens makt.” Den som har en tydlig kompassriktning och inte räds förändringar väljer att växa, skriver Morgan Borg, och människors vilja att vara MED, är det avgörande kapitalet i företag.

 
KARIN ASKBERGER

Karin Askberger är frilansjournalist med inriktning på kulturhistoria och människors verk. 

 

Morgan Borgs råd för att lyckas med radikala förändringar: 

På individnivå:
  • Det gäller att lyssna både inåt på vad jag själv vill och utåt på vad omgivningen vill. Sedan fatta beslut på egen grund.
  • Det hjälper att veta vart jag är på väg om jag har tydliggjort mina aktiva värderingar (de som jag vill leva efter) och min integritet (mitt eget val i olika situationer).
  • Min integritet bör avspeglas i mina handlingar som är baserade på mina värderingar. Det gör mig trovärdig och stark för jag är genuin.
 
På organisationsnivå:
  • Ledningen bör i högre grad än i dagens företagsvärld tala till människors intellekt och framförallt till deras känslor. Det gäller att skapa engagemang för det nya som skall komma. Engagemanget sker om levande personer som initierar förändringen engagerar sig i den. 
  • Genom att de lägger tid och engagemang visar de också respekt för människor.
  • Det är också viktigt att skapa en kritisk massa av "följare" som vill ta första steget mot det nya. Coaching för att ta bort rädslor och motstånd hos individen lönar sig. 
  • Självklart behövs måldokument, aktivitetsplaner m.m. men det som skapar "följare" är glädjen och tron på det nya finns hos alla eller nästan alla.
 
 
 
 

Morgan Borg har erfarenhet av förändringsarbeten från flera  svenska och internationella företag så som Volvo Car Corporation, Pfizer, SCA. Morgan Borg arbetar också internationellt med coachinguppdrag för både grupper och individer i Kina, England och Tyskland. Det här är hans första bok där han presenterar sin förändringsfilosofi.

 
 
 
Den inre kompassens makt – en förändringsfilosofi
Text: Morgan Borg
Illustrationer: Rosi Tomio
Förlag: Joyful Group AB
Sidor: 176 sidor
Pris: 298 kronor
ISBN 978-91-981656-0-9
 
<<< Tillbaka till rubrikerna

 

aktuellt Mitt livs historia reportage Skrivaretjänster