Havskurorten in på bara skinnet 2013-05-21Kalender 2013. Texter till fotografen Karin Björks kalender med tolv kapabla karlar från Strömstad.

HAVSKURORTEN

STRÖMSTAD

Det pyr om den gamla kuren. För 230 år sedan föddes havskurorten Strömstad, sannolikt som landets första etablerade havskurort. En näringsgren växte fram som utvann läkedom ur havet. I dag finns inte de robusta badmadammerna kvar, men det gör havet. 

Den första havskuren gavs år 1782 i form av gyttjeinpackningar och saltvattendusch vid dåvarande Lejonkällan i Surbrunn. Dessa mineralrika duvningar skulle läka ledbesvär och bota bleksot.

Under första delen av 1800-talet sattes två stora varmbadhus upp vid Plagen. Anstalten var imponerande: Kapacitet fanns för 300-400 varmbad per dag. Antalet gäster varierade mellan ett och två tusen per säsong. Den lokala arbetsmarknaden blomstrade. Här fanns baderskor, eldare, flyttkarlar, musiker, sjömän, tvätterskor, rumsuthyrare, gyttjeupptagare, parkarbetare, klockare, läkare och präster, för att inte tala om stadens många handlare.

På 1940-talet gick havskurorten in i koma. Trots all pessimism, lyckades badhuset hålla kurbaden vid liv. 2007 begåvades staden med ett modernt spa-hotell och allt vände. De gamla baderskorna har ersatts av spa-terapeuter, många i egen regi. Det pyr en lust att återta havets läkekraft.

 
<<< Tillbaka till rubrikerna

 

aktuellt Mitt livs historia reportage Skrivaretjänster