Grön Flagg i topp 2011-05-09Artiklar till Strömstad kommuns informationstidning speglar aktiviteter och projekt inom de olika förvaltningarna.

Grön Flagg i topp
Den gröna flaggan som vajar på skolgården i Skee är en trofé. Var tredje termin sedan 1996 har skolan antagit nya utmaningar för att få behålla denna symbol för grönt lärande.
Grön Flagg går ut på att elever och lärare jobbar medvetet med hållbar utveckling. För varje period väljer man ett gemensamt temaområde. I år har det varit slutspurt och stor final i Skee skola för temat Närmiljö.
- Efter varje omgång måste vi visa att vi nått målet. Man måste återerövra Grön Flagg för att få börja med nytt tema, säger Leif-Anders Hoglid, mellanstadielärare på skolan.
Idén med Grön Flagg är att hela skolan deltar. När Kommuntidningen besökte Skee skola en vanlig måndag morgon, kunde man tro att barnen var ute på friluftsdag. Det var knäpptyst. I själva verket pågick arbete innanför de öppna dörrarna. Sexorna planerade telefonsamtal med kommunalrådet och tekniska nämnden för att ställa frågor om detaljplaner för Skee. Femmorna limmade små trähus i en skalenlig modell av Skee samhälle. Ettor och tvåor tassade runt en jättemodell på golvet av hela kommunen, för att hitta rätt placering till sina egna bostadshus, tillverkade av papper.
Skee skola har 110 elever, från förskoleklass till sexan. Under sammanlagt två tre veckor varje termin är alla engagerade i Grön Flagg-temat, barn och samtliga vuxna på skolan. Fördjupning av årets tema Närmiljö har stark koppling till miljötemat. 
- Medvetenhet om närmiljön, hur man bor och vad man gör, är en förutsättning för att man ska kunna dra slutsatser om konsekvenserna av det i stort. Tänk lokalt, handla globalt. 
Att resonera, reflektera och dra slutsatser är ett viktigt moment i miljöarbetet. En uppgift som de äldre eleverna jobbar med är att samla fakta om Skee vid tre olika tidpunkter: 1961, 1981 och 2011. Hur har utvecklingen sett ut? Vad har bebyggelsen att berätta? Vad säger befolkningsstatistiken? Vilken service finns kvar av affärer, bank, post, vårdcentral, bibliotek och bygdegård? En fråga som diskuteras är vad som måste finnas i ett samhälle för att vara ett fungerande samhälle.
Enligt Leif-Anders Hoglid, får eleverna träna upp en viktig förmåga: förmågan att se vad som är relevant. I början ville man ha allt som är kul till Skee: ridhus, ishall, pizzeria, bowling, fritidsgård … Inför samtalet med kommunalrådet idag, är listan mer anpassad till förutsättningarna. Fritidsgård finns kvar på agendan.
Är Grön Flagg en bra kunskapsmetod?
- Ja, den kan kännas tungarbetad ibland, eftersom vi arbetar med tvärgrupper med olika åldrar i arbetsgrupperna, men det vi lär oss har praktisk betydelse utanför skolan. Vi överför det teoretiska till det praktiska. Det får betydelse för miljön.
Skolämnen som berörs av Grön Flagg-arbetet är samhällskunskap, biologi, historia, svenska, naturvetenskaplig orientering (NO) och matematik. Gänget som limmar små trähus i modellen av Skee har just lärt sig skalmätning i matten. En annan grupp som jobbat med NO har gjort djupdykning nere i källaren och letat fram uppstoppade djur. Nu finns en liten skog i ett hörn, ett naturrum, där dessa är inplacerade. På en krok kommer pärmen hänga med fakta som eleverna tagit fram.
Frågan är om eleverna kan det som står i pärmen?
- I dag ska skolan jobba mer med förmågor och mindre med detaljkunskaper. Förmågan att söka fakta, bearbeta fakta och använda fakta i nya sammanhang, det ska vi träna på i alla ämnen.
En kille sitter vid en datorskärm och studerar ett diagram över befolkningstal i Skee. Vad kan han läsa ut av de blå staplarna?  
 
KARIN ASKBERGER
<<< Tillbaka till rubrikerna

 

aktuellt Mitt livs historia reportage Skrivaretjänster