Mellan tango och granit 2010-07-13Kulturvandringar i stenriket Krokstrand

 
Mellan tango och granit
        
kulturvandring i stenriket Krokstrand
 
Vi var grönavågare från storstäderna som flyttade till Krok­strand på 1970-talet. Stenindustrin var död, sten­brotten låg tysta som kyrksalar. När vi kom till Krok­strand hade ungdomen flyttat till städerna och de gamla som var kvar skakade på sina huvuden: ”Kan döm etablere sig här kan döm väl trölle!”
Följ med på en kulturhistorisk vandring i Krokstrand som speglar denna komplicerade men spännande brytpunkt: mötet mellan unga drömmare och en urbefolkning. Vi star­tar vid Folkets hus som så fint knyter samman Krok­strands historia, från stenindustri till tangofestival.
 
Spåren efter stenindustrin är tydliga och lätta att ta till sig i Krokstrand. Vi passerar bland annat förvaltarens hus, idrotts­platsen med sin majestätiska läktare av granit och stenhuggarbarackerna. I Magnusgårdens stenbrott kan man lära sig hur ett berg så småningom blir till kantsten i en trottoar. 
Till sist går vi ner till kajen. Här landsteg, enligt traditionen, tangon för första gången i Sverige. Båtar som fraktade hug­gen gatsten till Argentina tog med sig tangon tillbaka. Den årliga Krokstrandsfestivalen är en vidareutveck­ling av denna tradition. Då kommer tangodansare från hela världen till Krok­strand för att dansa. Är det trolleri?
 
 
Vandring: 1,5 kilometer
Tid: ca 1,5 timme
Ciceron: Karin Askberger
Kostnad: 100 kronor per person
Antal: minst 8
Boka tid:                070 3677902                          0526 32072        
 
                                   
 
 

 

 

 

<<< Tillbaka till rubrikerna

 

aktuellt Mitt livs historia reportage Skrivaretjänster