Bli din egen energijägare 2009-03-18Hur tjock isolering har du på vinden? Kan du effektivisera ditt gamla värmesystem? Reportage om ett pilotprojekt till tidningen Impuls.

Bli din egen energijägare med Villa-Checken
 
Hur tjock isolering har du på vinden? Kan du effektivisera ditt gamla värmesystem? Studieförbundet Vuxenskolan i Strömstad/Tanum deltar i pilotprojektet Villa-Checken. Villa-Checken är en enklare variant av energideklaration. Du får besök av en certifierad hantverkare och tillsammans granskar ni husets energistatus.  
 
Anna-Greta Andersson, SV:s verksamhetschef i Strömstad/Tanum, räknar med ökat intresse för studiecirklar på temat energi.
- Jag tror att många villaägare kommer vilja lära sig mer om hur man begränsar energiförbrukningen. Vilka uppvärmningsalternativ finns? Kanske är det fler som funderar på att byta fönster? Kan man samarbeta om gemensam upphandling? 
Villa-Checken är i grund och botten en metod för att få enskilda hushåll att komma över en tröskel och börja reflektera över sitt eget hus. Efter att villaägaren anmält sitt intresse för att få huset undersökt, kommer en hantverkare hem. Gemensamt går man sedan igenom ett antal variabler som har betydelse för husets förbrukning av energi. Proceduren tar mindre än en halvtimme och ger en grov fingervisning.
I november förra året blev Strömstads kommun först i landet med att pröva konceptet Villa-Checken. Annonser sattes in i lokaltidningen och 70 villaägare nappade på erbjudandet. Ja, inspektionen är gratis. Hantverkarna gör detta kostnadsfritt.
Hur går det ihop?
Dan Melander är initiativtagare och projektledare för Villa-Checken. Förebilden är ett tyskt projekt som genomförts av den halvstatliga stiftelsen Deutsche Bundesstiftung Umwelt, DBU. Se faktaruta. Av 500 tillfrågade villaägare som deltagit i det tyska projektet, uppger tre fjärdedelar att de kan tänka sig investera i isolering, värmesystem, tak och fönster. De vvs-företag, el-firmor, husbyggare och plåtslagare som är certifierade av DBU, marknadsförs via deras hemsida.
- I Tyskland har modellen skapat en marknad för hantverkarna, säger Dan Melander. Själva ”checkningen” ska ske oberoende. Men ett förtroende byggs upp. Villaägare som kommit upp på banan vill ha mer. Villa-Checken är ett vinn-vinn-projekt.
Pilotprojektet i Strömstad ska visa om detta är överförbart på svenska förhållanden.
 
Följ med på villa-checkning
Tove och Hans Lind nappade på annonsen om den kostnadsfria Villa-Checken. En snöig januaridag får de besök av Kjell Olsson. Han har inte snickarbyxor på sig utan ställer en korg med pärm, tumstock och ficklampa på golvet. Det mesta av analysen brukar klaras av vid köksbordet.
Villan är en enplansvilla byggd 1976 som värms upp av luftvärmepump och oljefyllda el-element. Ägarna har plockat fram sin huspärm, och den kommer till användning när Kjell ska fylla i sitt besiktningsformulär. Första frågan är hur mycket el som går åt i huset, utöver hushållsströmmen. Därefter jagas värmeförluster.
- Hur tjock isolering har ni i ytterväggarna?
Villa-Checkens tyngdpunkt ligger på det pedagogiska planet. Siffror och tabeller har ersatts av färger. Kjell kommer att ta fram u-värden (värde för energieffektivitet) för isolering i väggar, golv, tak, värmesystem, fönster, vitvaror osv och översätta dessa till färger. Gul står för nybyggnadsstandard (u-värde 0,1). Brunt markerar värmeförluster med ”hög energisparpotential”, kan förbättras med andra ord. På det mörkgröna fältet skulle dagens passivhus hamna. 
Nu bläddras det i huspärmen. Huset är ett regelhus. En tillbyggnad är gjord på senare tid och fönstren är därför av skiftande kvalitet. Generellt sett försvinner en tredjedel av värmeenergin ut genom husets fönster och 20 procent läcker genom ytterväggarna, berättar Kjell under tiden.
Byggnadsritningen för familjen Linds hus visar nu att ytterväggen är isolerad med 10 centimeter rockwool, vilket bara ger u-värdet 0,441. Brun ruta alltså.
Stämningen runt köksbordet är positiv. Projektledaren för Villa-Checken Dan Melander, tror att en nyckel till ökat energisparande ligger på detta plan. Man sitter vid sitt eget köksbord och får hjälp av en hantverkare att börja analysera sin närmaste miljö: ”Hur ser mitt hus ut?”
Det bläddras igen febrilt i pärmen. Inga mått på vindens isolering går att finna, så Kjell får ta tumstock och ficklampa och klättra upp på vinden. Ett stick ner i gullfibern visar på 29 cm. Isoleringen i både vinds- och golvbjälklag får godkänt, även om här finns sparmån. I dag är det inte ovanligt att man lägger 50 cm på vinden. Han sätter kryss i gult fält.
 
Ny arena för folkbildning
70 villaägare och ett 20-tal hantverkare, certifierade villacheckare efter en kort kurs, har deltagit i pilotförsöket i Strömstad. Erfarenheterna ska bana vägen till en försvenskad variant av Villa-Checken och en manual för villacheckare. Om metoden faller i god jord kan Villa-Checken bli en ny arena för folkbildningen: Kjell Olsson, som är lärare vid Tanums gymnasieskola, har infört utbildning i villacheckning på byggprogrammet. Hantverkarna som ”checkar” får tillfälle till förkovran i energifrågor. Villaägarna vill gå studiecirkel för att skära ner värmeförlusterna i villan.
 
KARIN ASKBERGER, frilansskribent
090210
 
Ruta:
Villa-Checken
Projektgrupp:
Dan Melander, Etik & Energi (projkektledare)
Lotta Bången, Sveriges Energirådgivare
Roland Jonsson, VVS-företagen
Gunnar Toreström, Villaägarnas Riksförbund
Anna-Greta Andersson, Studieförbundet Vuxenskolan Strömstad/Tanum
Kjell Olsson, byggprogrammet Tanums gymnasium
Margareta Nordström, EkoPark Strömstad
Eugen Ungethum, dr i klimatologi, översättare
 
Ruta:
Deutsche Bundesstiftung Umwelt, DBU
6100 företag deltar i 9 av 16 tyska delstater 
Utvärdering baserad på 500 deltagande husägare/50 hantverkare visar:
90% av husägarna tycker att Villa-checken är bra
78% av hantverkarna förväntar sig mer beställningar
75% av husägarna vill göra energiförbättrande åtgärder
Studiecirkelverksamhet är inte kopplad till projektet
  
 
Bildtext: Familjen Lind
Familjen Lind nappade på Villa-Checken. ”Det var bra att få reda på hur det står till med huset. Vi låg rätt bra till, men fick veta sånt som man kan ha i huvudet på längre sikt.”
 
Bildtext: Kjell Olsson
Kjell Olsson besiktigar hus i projektet Villa-Checken. Han undervisar om metoden på byggprogrammet i Tanum, där han är lärare.
 
<<< Tillbaka till rubrikerna

 

aktuellt Mitt livs historia reportage Skrivaretjänster