Landsbygdsrörelsens nye ordförande 2007-12-18Porträtt. Karl-Erik Nilsson är sedan i somras ny ordförande i Riksorganisationen Hela Sverige ska leva.

 

Ny ordförande vill göra landsbygden synlig
 
- Glöm inte den lokala nivån!
Karl-Erik Nilsson är sedan i våras ny ordförande i Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Det är bland annat på möten i de svenska bygdegårdarna som han lär känna landsbygdens särdrag och villkor. 
 
Håret är bakåtkammat och r-en är småländska. Vi möter honom i Bullaregården i norra Bohuslän dit han är inbjuden som föredragshållare på seminariet ”Lokal kulturhistoria som resurs för lokalt näringsliv”. Bullarens skatter synas: En nyligen framgrävd boplats efter resandefolket, poeten Svante Söder och ett skummande vattenfall… 
Man kan säga att Karl-Erik Nilsson befinner sig i kärnpunkten av sitt uppdrag: Se landsbygden!
- Jag vill att vi ska se landsbygden som den tillgång den är och inte som en som sitter med mössan i handen. Landsbygden är producent av mat, energi, vila och kultur och en potential för hela Sverige.
Karl-Erik Nilsson talar om landsbygden utifrån egna erfarenheter. Han är uppväxt i Lindås, ett litet samhälle i Emmaboda kommun där fotbollen blev starten på hans landsbygdsengagemang. När Karl-Erik nu håller föredrag denna höstdag har han ett brett perspektiv med i bagaget, från den lilla fotbollsklubben i Lindås till UEFA Top Class Group med prestigefyllda landskampsuppdrag som fotbollsdomare. Han har dessutom tolv års erfarenhet som ordförande i kommunstyrelsen i Emmaboda och de senaste två åren har han lett Landsbygdskommittén som nu lämnat ett förslag till långsiktig hållbar strategi för landsbygden. 
Den lokala nivån försummas, anser han. Det är ute i bygdegårdarna och i de lokala verksamheterna som landsbygdens utveckling formas i praktiken. Problemet är att de styrande inte når ner dit.
- Arbetet i Landsbygdskommittén öppnade ögonen för mig. Hade jag börjat som kommunstyrelsens ordförande i dag hade jag gjort på annat sätt! Kommunerna och regionerna måste skaffa sig kunskap om vilka strukturer som finns på landsbygden. 
 I dag samlar Riksorganisationen Hela Sverige ska leva 4.400 lokala utvecklingsgrupper, det vill säga byalag och intresseföreningar som arbetar för landsbygdens utveckling. 
- Här har bygdegårdarna är en ovärderlig plats. En bra bygdeutveckling kräver möten mellan olika människor och det inbjuder gårdarna till.
Samla bygden, tipsar han. Bjud in föreningar och företag och börja formulera en egen lokal utvecklingsplan: Vad har ni? Hur vill ni forma er framtid? Tag sedan kontakt med länsstyrelsen som ansvarar för landsbygdsprogrammen.
 Att se landsbygden börjar i de lokala berättelserna. 
 
 
Bild 1. Framför Bullaregården.
Bildtext: Karl-Erik Nilsson, 50 år och numer Uddevallabo, är ny förtroendevald ordförande i Riksorganisationen Hela Sverige ska leva.
  
Bild 2: Tre små fotbollsbilder som klipps samman som en filmremsa.
Bildtext: I dag driver Karl-Erik Nilsson ett eget konsultföretag med fokus på ledarskapsfrågor.
- När jag utbildar fotbollsdomare ger jag rådet att bygga upp förtroende med spelarna. Om dom retar sig, accepterar dom inte domslut. Samma råd gäller alla ledare. 
 
 
Läs mer om Karl-Erik Nilsson: www.idropol.se
Läs mer om Hela Sverige ska leva: www.bygde.net
 
 
 
 
Text: Karin Askberger
Foto: Anders Jernelius, Karin Askberger
 
<<< Tillbaka till rubrikerna

 

aktuellt Mitt livs historia reportage Skrivaretjänster