Strömstad 40 år 2007-12-18Minnesskrift. Händelser och minnen ur storkommunen Strömstads 40-åriga historia. Kommunalråd och politiker berättar.

Det började för 40 år sedan…

Sammanslagningen
Nej, inte var det särskilt dramatiskt, minns Kjell A Mattsson, som var kommunalnämndens ordförande i Vette 1966. Beslut hade fattats att de tre landskommunerna Vette, Tjärnö och Strömstad stad skulle slås samman. Tillsammans bildade de Strömstads kommun.
Från och med första januari 1967 fick alltså landsbygdens förtroendevalda tänka bort de gamla kommungränserna. De fick sätta sig på cykeln, tåget eller bussen och ta sig in till stadens stadshus för att representera sina bygder. Det är här historien om ”Strömstad 40 år” börjar.
Egentligen kunde stadshuset ha fått Tanums- och Bullarepolitiker i bänkarna också. Men där gick gränsen! Länsstyrelserna hade fått i uppdrag att dela in landet i så kallade kommunblock och för denna landsdel hade man dragit en linje söder om nuvarande Tanums kommun. Men vi avstyrkte ett sådant förslag, konstaterar Kjell A Mattsson.
Utvecklingen mot det som i dag är Strömstads kommun började många år före själva sammanslagningen. Varken Tjärnö eller Vette hade någon tjänstemannaorganisation. De som ledde kommunerna i praktiken var alltså de förtroendevalda själva. Befolkningsutvecklingskurvan slokade och det låg i luften att man måste göra något. Därför hade det fallit sig naturligt att samarbeta över gränserna flera år innan själva sammanslagningen. Man samarbetade till exempel om skolfrågor, räddningstjänst, idrott, bostäder och hälsovård.

Gränsens dilemma
I ett avseende satte man emellertid upp handen vid kommungränsen. Stopp! Strömstad stad hade bestämt sig för att göra en stor råttsanering. Och vad händer när råttor känner sig förföljda? De flyr i stora stim. Utan respekt för vare sig människor eller kommungränser. Ryktet sprider sig till hälsovårdsnämnden i Vette. ”Råttor på väg över kommungränsen!” Fritz Olsson, som då var hälsovårdsnämndens ordförande, och sedermera åstadkom storverk när det gäller reningen av Idefjorden, beslutar att tända moteld och Torsten Torstensson, nämndens vice ordförande, skall verkställa.
Här gäller snabba beslut. Torstensson lyfter luren och slår numret till handlarn i Nordby, Svens Olsson. Det skulle inte bli skojigt för de kringboende när skaror av hungriga råttor kom flyende över gränsen och in i deras hus. Eller hur? Sven Olsson var känd för att vara bra på råttbekämpning. Redan samma kväll gick han in i affären och plockade ner havregrynspaket från hyllan. Många råttor hade fått smaka hans havregrynsgröt under åren och nu var det dags att koka en ny sats.
Nästa dag står en stor zinkbalja på gårdsplanen när Torstensson anländer. ”Nu jäklar”, säger de båda, och blandar råttgift i gröten. Sedan greppar de i varsitt handtag och lyfter in baljan i Olssons stora Volvodroska. Nu bär det av. De kör längs kommungränsen, från norr till söder, från …. till ….., och slevar ut sin gröt. De stannar och kör vidare, slevar in i hålor och källarmurar.
Motelden gav resultat. Vetteborna slapp grannkommunens råttor. Allt slutade lyckligt – i varje fall vad människorna beträffar. Återstår att sända en tacksam tanke till alla bevingade råttor i himlen. Ni har synliggjort gränsens dilemma!
- Det var tätorten konstra glesbygden, säger Torstensson. Hade det varit mellan två glesa områden hade det inte varit lika känsligt.

Köper in mark
Gränsen mellan Vette och Strömstad stad gick vid Röd. Det är klart att stadsborna började fundera när Vette började köpa upp mark i dessa gränstrakter. Man köpte till exempel hela Röd, som då var jordbruksfastighet och hette Rödsmyren. Den som går längs Ringvägen i dag, kan på södra sidan se rester av en stenmur från den tiden. På ena sidan Vette. På andra sidan Strömstad.
Likaså köpte Vette kommun in mark i Kebal. Den gyttjegropen! Nu ligger ett nytt Spahotell där.
Denna minnesskrift ges ut i samband med att Strömstads kommun fyller 40 år.


(texten är inte med i häftet men sammanfattar vad det hela handlar om)

KARIN ASKBERGER

juli 2007

 
 
<<< Tillbaka till rubrikerna

 

aktuellt Mitt livs historia reportage Skrivaretjänster