Bibliografi 2007-08-29Hon arbetar med att sammanställa allt tryckt material som handlar om svensk sjöhistoria. Artikel till Nautisk Tidskrift.

 

Bibliografi över svensk sjöhistoria – den felande länken klar i höst
 
Ser du en liten kvinna som klättrar högt på stegarna på Kungliga biblioteket kan det vara Helena Grönquist-Franzén. Sedan 1980-talet arbetar hon med att sammanställa allt tryckt material hon kan hitta som handlar om svensk sjöhistoria. I december kommer hennes femte del av Svensk sjöhistorisk bibliografi.
 
En bibliografi? Bibliografin som fenomen kan tyckas vara en snustorr historia. Det handlar om en systematisk förteckning av böcker och artiklar. Från pärm till pärm består bibliografin av långa listor med katalognummer, titlar, författare, förlag, sidantal med mera. Skulle dock ett exemplar av Svensk sjöhistorisk bibliografi dimpa ner från hyllan – öppna den!
Redan innehållsförteckningen sätter igång smaklökarna: tull och smuggling, haveri, namngivna vrak, fartygsutsmyckning, skepps- och båtbyggeri, fartygsmaskiner, örlogsfartyg, namngivna fartyg, hamnar, kustfart, forskningsresor, båtsmanshåll, sjöröveri, skolfartyg, sjömansminnen, sjösport och fritidsbåtar, båtkonstruktörer och så vidare.
Helena Grönquist-Franzéns bibliografier omfattar fem tjocka böcker och täcker in sjöhistoriskt källmaterial som tryckts under perioden 1946 till och med 1996. Dock finns en lucka. Höstens kommande bibliografi behandlar den felande länken 1965-1975 och innehåller drygt 9.600 katalogposter.
Hennes yrkesmässiga hemvist är Sjöhistoriska museets bibliotek där hon kombinerar sin bibliotekstjänst med författandet av bibliografier. Men den här är den sista, säger hon. Om ett år går hon i pension och digitaliseringen gör att eventuellt kommande bibliografier troligen inte kommer att ges ut i bokform. Redan nu finns hennes böcker på CD-skiva i pdf-format men själv föredrar hon boken:
- Jag tror det är roligare med böcker. Man kan slå av och an och man får impulser. Jag har lagt till hänvisningar mellan olika ämnesområden vilket gör det lättare att hitta.
Katalogposterna är alltså sorterade efter ämnesområden och hämtade från böcker, årsböcker och artiklar ur tidskrifter som Svensk sjöfarts tidning, Svensk flagg, Nautisk Tidskrift, Maskinbefälet, Länspumpen, Segling, Vi Båtägare och många fler.
Hur hittar du ditt material?
- KB, KB, KB! Kungliga biblioteket arikeverar allt svenskt tryckt material. Här handlar det om att kunna söka via kataloger. Nordiska Museet däremot har sina årsböcker framme i hyllor vilket är mer lättarbetat. Men det mesta finns här på Sjöhistoriskas bibliotek.
Hur gör du urvalet?
- Min uppgift är att vara objektiv, därför tar jag med allt som är relevant.
Bibliografins syfte är forskning. Vad finns skrivet om Röda Bolagets Victor? Vem konstruerade båten? Det är här hennes hänvisningar kommer in.
- Det jäkligaste man kan ägna sig åt är hänvisningarna!
Kanske är detta bibliografikonstens kärna? Att fundera ut om en katalogpost har kopplingar till ett annat ämne.
 Sjöhistoriska museet i Stockholm har Nordens största nautiska bibliotek. Det är hit man vänder sig om man blivit nyfiken på någon titel i Helena Grönquist-Franzéns bibliografiserie. Böcker lånas ut via låntagarens hembibliotek och önskar man en tidningsartikel, kopieras den till en kostnad av två kronor sidan och sänds per post.
Du har arbetat i fyra år med din kommande bok. Har du fått med allt?
Hon suckar. Den frågan bär hon på ständigt. Plötsligt kan ett namngivet fartyg väcka henne mitt i natten. 
 
KARIN ASKBERGER
frilansjournalist
 
Ruta:
Några sammanställningar av svensk sjöhistorisk litteratur:
·        1800-1943 Uno Willers. – Sjöhistoriska samfundet. 1957.
·        1944-1964 Grönquist-Franzén. – Sjöhistoriska museet och Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm. 1996
·        1965-1975 Grönquist-Franzén. – Utgivning beräknad till december 2007av Sjöhistoriska museet och Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm.
·        1976-1986 Helena Grönquist. – Sjöhistorisk årsbok. 1987.
·        1987-1991 Grönquist-Franzén – Andersson. – Sjöhistoriska museet och Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockhholm. 1994.
·        1992-1996 Grönquist-Franzén. – Sjöhistoriska museet och Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm. 2000.
 
 Bildtext: När Helena Grönquist-Franzén i höst kommer ut med Svensk sjöhistorisk bibliografi 1965-1975 är hennes sammanställning av tryckt sjöhistoriskt källmaterial 1944-1996 komplett.
<<< Tillbaka till rubrikerna

 

aktuellt Mitt livs historia reportage Skrivaretjänster