Skiffertak 2007-07-16Lantbrukare i Glava lär sig reparera sina skiffertak. Artikel till ATL.

 

Lantbrukare lär sig laga skiffertak i Glava
 
Lantbrukare och ägare av lantgårdar i Glava lärde sig reparera skiffertak under en intensiv kursdag förra veckan. Den som kan laga sitt skiffertak kan rädda ett kulturarv.
 
Skiffertak är ett regionalt särdrag i Glava. Skälet är skifferbrottet. Ingenstans i Sverige ser man så många skiffertak, inte bara på bostadshus, utan även på lantbrukets ekonomibyggnader och uthus. I takt med att lantbrukets behov förändras hamnar dock många av dessa byggnader utanför den omsorg som ett skiffertak fordrar. En platta på glid kan vara förödande.
Länsstyrelsen i Värmland satsar nu på ökad kunskap för att skydda detta unika kulturarv. Antikvarie Erika Hedenskog förklarar att man medvetet valt ett underifrånperspektiv. Kursen vänder sig i första hand till de som har skiffertak. 
Trots den rika förekomsten av skiffer i Glava råder brist på skiffertakläggare. Hantverket är komplext och tar många år att lära. Takskiffer är dessutom ett förhållandevis dyrt taktäckningsmaterial – på kort sikt. 
Kursen var förlagd till gården Övre Rud, Semnebyn i Glava. Där hade Sven-Bertil Ståhl upplåtit sin jordkällare som övningsobjekt. Intresset för kursen var stort men bara tio fick plats. 
Skiffertakläggaren Ingmar Andersson från Mellerud var lärare. Han är även författare till handboken Skiffertak – praktiska råd vid reparation och läggning. Hur ser han på materialet? 
- Ett skiffertak som är vällagt och som får omsorg håller i 200 år. Det har jag kunnat konstatera. 
Ingmar Andersson lärde ut hur man lagar de vanligaste skadorna på ett skiffertak. Han började med att knäppa på sig bältet. Skifferhammaren, spikjärnet, skifferkniven och tängerna, ett efter ett demonstrerade han takskifferläggarens verktyg.  
 Så småningom var det dags för källartaket. Grundproblemet är att få bort trasiga plattor och hänga dit nya, vilket inte är helt lätt. Skifferplattor är spikade och spikarna är ofta dolda av överliggande stenar. Ingmar Andersson visade hur man kommer åt spiken med hjälp av spikjärnet och hur man hänger upp en ny platta med rostfri tråd. Han högg med skifferkniven för att få dem att ligga stadigt.
- Efter den här dagen har jag blivit mindre rädd för materialet, sammanfattar en av deltagarna. Han tänker börja med lillstugans tak hemma på gården.
 
KARIN ASKBERGER
 
 
 
 
 
Ruta
 
Glavaskiffer
1,6 miljarder år
Klyvbar till tunna skivor
Ljusgrå glimmerskiffer   
Glava skifferbrott drivs av Sigvard Nyström
Producerar skiffer till golv och fasader
 
 
 
Ingen nytillverkning
 
 
 
 
Bildtext
Takskifferläggaren Ingmar Andersson, i blåbyxor i mitten, höll kursen Lagning av skiffertak på gården Övre Rud i Glava. Ett källartak fungerade som övningsobjekt.  
 
 
<<< Tillbaka till rubrikerna

 

aktuellt Mitt livs historia reportage Skrivaretjänster