Strömstads stationshus 2007-07-16Informationstext om ett byggnadsminne. Till Västtrafik.

 

Strömstads stationshus – ett byggnadsminne
 
 
Strömstads stationshus stod färdigt 1903. Den 15 december 1903 kunde stinsen kliva ut från sin expedition och ta emot det första tuffande tåget på Strömstad – Skee Jernväg.
Huset har samma funktion nu som då – att knyta samman Strömstad med omvärlden. Där du i dag köper biljett var det från början väntsal för första och andra klass. Resenärer med tredjeklassbiljett fick vistas i byggnadens mittparti.
Faktum är att stationshuset är byggt på en gammal kaj. Förr gick havet in här. Bukten med sina livliga hamnkvarter var en central plats för kustsjöfarten. Järnvägsstationen hade sin naturliga plats här, trots att grunden till stor del bestod av dyig sjöbotten. Banan byggdes i privat regi och löstes in av Statens Järnvägar 1907.
Strömstads stationshus ger ett både pompöst och graciöst intryck. Muren är klädd med förbländertegel vilket var populärt runt sekelskiftet 1900. Typiskt är den släta reflekterande ytan och de tunna fogarna. Fasaden är gul med livliga mönster av röd sten. De rundbågade fönstren har mjuka övergångar mot fasadens liv och avslutas upptill med eleganta ögonbryn.
Entrén mot perrongen är som skapt för att välkomna badgäster. Två kraftiga kolonner i granit flankerar ingången. Enligt lokala källor ska en stenhuggare vid namn Sundberg ha varit den ende som klarade utmaningen att forma dessa tärningskapitäl med sina svällande skaft. Mot gatan fanns från början en bred tresidig trapp. 
Konstruktionsritningar från april 1902 är stämplade ”Fahlström & Nilsson, Arkitektbyrå Göteborg”. Byggmästare J Johansson, Göteborg, genomförde bygget.
Stationshuset blev byggnadsminne 1986. Ägare är Västtrafik. 
 
 
KARIN ASKBERGER
 
 
Bildtexter:
Ritning. ”Förslag till betonggrund för stationshusbyggnad i Strömstad” (kopia) illustrerar husets grundförhållanden. Lägg märke till medelvattenståndet och den gamla kajen.
 
 
Tärningskapitäl. En kubliknande form med avrundad nederdel. Kapitälet övergår mjukt till det cirkelrunda skaftet.
 
 
Stationshuset. En tidig bild av stationshuset taget från Bukten. Den livliga fasadarkitekturen är tydlig. De dekorativa topparna på gavlarna är numer nertagna.
 
 
 
<<< Tillbaka till rubrikerna

 

aktuellt Mitt livs historia reportage Skrivaretjänster